ഈ കഥ എന്റെ ആദ്യ ശ്രമമാണ്, തെറ്റുകൾ തിരുത്തിത്തരാൻ വായനക്കാരും ഇവിടെ ഉള്ള എഴുത്തുകാരും ശ്രമിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ഇതു ലെസ്ബിയൻ,ഫെറ്റിഷം, ഇൻസെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ്.

മുറ്റത്ത് ഒരു കൂട്ടം കോഴികുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് തള്ള കോഴി കൊത്തി പെറുക്കി നടക്കുന്ന സമയം, വേലി പത്തലുകൾക്കു മുകളിൽ വേറൊരു കോഴി കൂടി തലപൊക്കി. അലക്കി വെളുപ്പിച്ച

നാലാം ഭാഗത്തിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. രാത്രി അമ്മയുടെ പൂറിലും, കൂതിതുളയിലും, വായിലും അമ്മയുടെ ചക്ക മുലകളിലും മൂന്നു കുണ്ണകളുടെ താണ്ഡവവും, പാലാഭിഷേകവും കഴിഞ്ഞു ‘അമ്മ

മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കമന്റ് ചെയ്ത തന്ന സജഷൻറ്സ് എല്ലാം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. രാത്രിയിലെ കുട്ടകളിക് വേണ്ടി ‘അമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നിടത്താണ്

ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും ക്ഷേമ ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കാരണം ‘എന്റെ അമ്മ കടിച്ചി’ എന്ന കഥയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം ഇത്രയും വൈകി എഴുതിയതിന്. അതിന് ഒരു നായികരണവും എനിക്ക്

“എന്റെ അമ്മ കടിച്ചി” എന്ന കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചു പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതുകയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ

ഹായ്, എന്റെ പേര് മനു. കുറച്ചു നാളുകൾ ആയി എഴുതണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ എഴുതുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി എന്തായാലും എഴുതുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്റെ കണ്ണ്