പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ആദ്യ ഭാഗത്തിനു തന്ന പിന്തുണയ്ക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി.പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കഥ വായിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിച്ചു… തുടക്കക്കാരായ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും

നാലാം ഭാഗത്തിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. രാത്രി അമ്മയുടെ പൂറിലും, കൂതിതുളയിലും, വായിലും അമ്മയുടെ ചക്ക മുലകളിലും മൂന്നു കുണ്ണകളുടെ താണ്ഡവവും, പാലാഭിഷേകവും കഴിഞ്ഞു ‘അമ്മ

“എന്റെ അമ്മ കടിച്ചി” എന്ന കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചു പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതുകയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കുറച്ച് സമയം അവിടെ ചിലവഴിച്ചു നല്ല മഴക്കുള്ള ലക്ഷണം കണ്ട് വേഗം വീട് പിടിക്കാം എന്ന് കരുതി ബൈക്ക്

[കുറച്ചു മുന്നേ എഴുതിയ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ള കഥയാണ് ഇതിൽ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ… അടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും

അലന്‍റെ ചിന്തകള്‍ക്ക് തീ പിടിച്ചു തുടങ്ങി. ഗോള്‍ഡ്‌ഫ്ലേക്ക് കിങ്ങ്സിന്റെ നീളം കുറഞ്ഞു വരുന്നതും തന്റെ മുന്‍പിലിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സില്‍ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഓള്‍ഡ്‌ മങ്ക് റമ്മില്‍ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതും

കുറച്ച് നേരം അവർ അങ്ങിനെ കിടന്നു. പെട്ടെന്ന് മിനി പറഞ്ഞു. ‘അയ്യേ ന്റെ വയറ്റിലൊക്കെ ഒട്ടുണ്. ഞാൻ പോയി കഴുകീട്ടു വരട്ടെ’. എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ എഴുന്നേറ്റ്