പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ആദ്യ ഭാഗത്തിനു തന്ന പിന്തുണയ്ക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി.പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കഥ വായിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിച്ചു… തുടക്കക്കാരായ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും

ഈ കഥ എന്റെ ആദ്യ ശ്രമമാണ്, തെറ്റുകൾ തിരുത്തിത്തരാൻ വായനക്കാരും ഇവിടെ ഉള്ള എഴുത്തുകാരും ശ്രമിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ഇതു ലെസ്ബിയൻ,ഫെറ്റിഷം, ഇൻസെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ്.

മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കമന്റ് ചെയ്ത തന്ന സജഷൻറ്സ് എല്ലാം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. രാത്രിയിലെ കുട്ടകളിക് വേണ്ടി ‘അമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നിടത്താണ്

ഹായ്, എന്റെ പേര് മനു. കുറച്ചു നാളുകൾ ആയി എഴുതണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ എഴുതുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി എന്തായാലും എഴുതുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്റെ കണ്ണ്

എന്റെയും സുബിയുടെയും കളികൾ പലതും ഇതിനുമുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഞങ്ങളുടെ കളി ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു

നമസ്കാരം പ്രിയ വായനകാരെ, ഞാൻ മലയാളം കമ്പി കഥകളുടെ ഒരു സ്ഥിരം വായനക്കാരൻ ആണ്. ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് എന്റെ അവതരണത്തിൽ എന്തെകിലും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കുറച്ച് സമയം അവിടെ ചിലവഴിച്ചു നല്ല മഴക്കുള്ള ലക്ഷണം കണ്ട് വേഗം വീട് പിടിക്കാം എന്ന് കരുതി ബൈക്ക്