ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആണ് ഈ കഥയിലെ നായികമാർ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആണ് ഈ കഥയിലെ നായകന്മാരും. കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ. പേടിക്കണ്ട കഞ്ചാവ് അടിച്ച് എഴുതി കൂട്ടുന്നതല്ലാ മൂന്ന് പേരും

എന്റെ വിരൽ അവളുടെ മദനച്ചെപ്പിൽ സ്പർശിച്ചതും ശ്വോസം നിലച്ച പോലെ അവളുടെ ശരീരം ഒന്ന് വിറച്ചു,,, വായയിൽ നിന്നു മുല എടുത്തു അവളെ നോക്കിയപ്പോ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു,,,

ഈ പറയുന്ന കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എഴുതിയ പാവത്താനിസം എന്ന കഥയിലേതു തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ആ കഥ വായിച്ച ശേഷം മാത്രം ഇവ വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. ആ കഥയിൽ

“ഹലോ ..എന്താടി “ ഉച്ച ഉറക്കം തടസ്സ പെടുത്തിയതില്‍ ഉണ്ടായ നീരസം മെര്‍ലിന്റെ ശബ്തത്തില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഫോണില്‍ക്കൂടി തന്നെ ദിയക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു . “ഡീ എനിക്ക് പറ്റും എന്ന് തോന്നിനില്ല

എന്റെ പേരു വരുണ്‍. പ്ലസ്‌ടു വിനു പഠിക്കുന്നു. വീട് തിരുവനന്തപുരം. എന്നെ കൂടതെ അച്ഛന്‍ അമ്മ അനിയത്തി കൂടുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം. രാവിലെ 7 മണിക്ക് അനിയത്തി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാന്‍ എഴുന്നെത്തത്.