പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ആദ്യ ഭാഗത്തിനു തന്ന പിന്തുണയ്ക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി.പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കഥ വായിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിച്ചു… തുടക്കക്കാരായ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും

“എന്റെ അമ്മ കടിച്ചി” എന്ന കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചു പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതുകയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ

തങ്കപ്പൻ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണ്. പ്രായം 38. നല്ല ഉറച്ച ശരീരം. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അത് നടന്നില്ല. നല്ല പ്രായത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയി.

ഞാനും സുബിയും ആയിട്ടുള്ള രഹസ്യ ബന്ധവും ഞങ്ങൾടെ കളിയും ഒകെ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയിരുന്നു ഇടക് ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു

“ഉഷാ… കതകടച്ചേക്ക്.. ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ.. “ വിശ്വേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അടുക്കളയിലെ പണിക്കിടയ്ക്ക് ഞാനത് മറന്നു. അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ആര് കയറി വരാനാണ്.. സ്റ്റവിൽ തിളച്ചു മറിയുന്ന

ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു 30 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ്,അങ്ങു ഇടുക്കി കട്ടപ്പനയിൽ ആകെ ജനവാസ കേന്ദ്രം എന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന(എന്നുവെച്ചാൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലം)ഒരിടം കീരിപാറ.അവിടുത്തെ

നാട്ടിൻപുറമാണ്,തിരക്കുകളും ബഹളങ്ങളും പൊതുവെ കുറവായ എന്നാൽ ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടമാണ് എന്റെ നാട്,മിക്കവരും ഇടത്തരക്കാർ അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനു വേണ്ടി അഡ്വാനിക്കുന്നവർ.അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ്-പെണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരാണ്