ഇത് ഒരു f3md0m കഥ ആണ്. അതിൽ തന്നെ ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ്ങ്‌ സ്ത്രീകൾ ആണ് ഈ കഥയിൽ ഉള്ളത്. കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ വിജയ്.

”തേവർകുന്ന്,,, തേവർകുന്ന് ,, സാറേ തേവർകുന്നെത്തി ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? ഇത് അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പാ ” കണ്ടക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി. ” സോറി ഞാൻ ഒന്നു മയങ്ങി പോയി ”

ഹായ് നമസ്കാരം .! ഇത് എന്റെ ഒരു യാത്രയിൽ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ അനുഭവമൊ അതോ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞ കഥയോ ആയിരിക്കാം . എന്തായാലും കേട്ടപ്പോൾ

കാദറും അനുവും സൽമയുoകൂടിയുള്ള കളി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കു രേവതി ടീച്ചറും ശിവനും കൂടിയുള്ള കളി കഴിഞ്ഞു ടീച്ചറിന്റ മടിയിൽ ശിവൻ തല വച്ചു കിടക്കായിരുന്നു അപ്പോഴും ശിവൻ ടീച്ചറിന്റെ

അന്നത്തേ ദിവസം കാദർ വീട്ടിലേക്ക്പായി …. പോവുമ്പോൾഅയാളുടെ മനസ്സിൽ വേറെ കുറെ ചിന്തകളായിരുന്നുഇപ്പോൾ ടീച്ച റേയും േമാളേയും കിട്ടി ഇനി പ്രതിഭയുടെ കൂടുകാരികളായ ചരക്കുകൾ ഉണ്ട് അവെരെ

അന്ന് വൈകുന്നേരം ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ കാദർ പോവാൻ നിക്കായിരുന്നു. ടീച്ചർ കഥറിന് അരികിൽ എത്തി ചോദിച്ചു.. എന്തായി ഇക്കാ കാര്യങ്ങൾ. ഓ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി എന്റെ ടീച്ചറേ.

പിന്നീടുള്ള ഒട്ടു മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും കാദറും ടീച്ചറും കാമകേളിയിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോന്നു.. ടീച്ചർക്കാണെങ്കിൽ വെക്കേഷൻ ആയതിനാൽ സ്കൂളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മകൾ പ്രതിഭ കാലത്തു പോവും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു