ഈ കഥ എന്റെ ആദ്യ ശ്രമമാണ്, തെറ്റുകൾ തിരുത്തിത്തരാൻ വായനക്കാരും ഇവിടെ ഉള്ള എഴുത്തുകാരും ശ്രമിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ ഇതു ലെസ്ബിയൻ,ഫെറ്റിഷം, ഇൻസെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ്.

ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരോടും ക്ഷേമ ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കാരണം ‘എന്റെ അമ്മ കടിച്ചി’ എന്ന കഥയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം ഇത്രയും വൈകി എഴുതിയതിന്. അതിന് ഒരു നായികരണവും എനിക്ക്

“എന്റെ അമ്മ കടിച്ചി” എന്ന കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചു പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതുകയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ

[കുറച്ചു മുന്നേ എഴുതിയ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ള കഥയാണ് ഇതിൽ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ… അടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും

കുറച്ച് നേരം അവർ അങ്ങിനെ കിടന്നു. പെട്ടെന്ന് മിനി പറഞ്ഞു. ‘അയ്യേ ന്റെ വയറ്റിലൊക്കെ ഒട്ടുണ്. ഞാൻ പോയി കഴുകീട്ടു വരട്ടെ’. എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ എഴുന്നേറ്റ്

ഞാനും സുബിയും ആയിട്ടുള്ള രഹസ്യ ബന്ധവും ഞങ്ങൾടെ കളിയും ഒകെ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയിരുന്നു ഇടക് ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു

“ഉഷാ… കതകടച്ചേക്ക്.. ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ.. “ വിശ്വേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അടുക്കളയിലെ പണിക്കിടയ്ക്ക് ഞാനത് മറന്നു. അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ആര് കയറി വരാനാണ്.. സ്റ്റവിൽ തിളച്ചു മറിയുന്ന