ഇടുക്കിയിലെക്ക് കുടിയേറിപാർത്ത കർഷക കുടുംബമാണ് വര്ക്കിയുടേത്. ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു കോഴിയായിരുന്നു വര്ക്കി.അൻപത്തിരണ്ട് വയസിനുള്ളിൽ അറിഞ്ഞ രതിസുഖത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി വര്ക്കി പറയും അവന്റെ കഥ…’ ഹായ് ഞാൻ വര്ക്കി,

സമയം 4:30 ആയിരുന്നു അലാറം ട്രേർ ന്ന് അടിച്ചു. ഉറക്കം മതിയായില്ല കുറച്ച് നേരം കൂടി ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റില്ലേൽ കൊച്ചമ്മ എന്നെ തല്ലി കൊല്ലും. എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു അടിമയെ