“നിനക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തിനാ ഇത്രയും കാശ്?”, ജോണിന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരം കേട്ട് കൊണ്ടാണ് ശാന്ത അടുക്കളയിൽ നിന്നും പുറത്തു മുറ്റത്തോട്ടു നോക്കിയത്. ജോണിന്റെ മുമ്പിൽ തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന

ഹായ് അരുൺ വീണ്ടും ………. ഇതൊരു കുണ്ടൻ കഥയാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ വായിക്കണ്ട ..എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഒരു കഥയാണിത്‌ അത് ഞാൻ വായനക്കാർക്കായി എഴുതുന്നു .നായകൻ ഞാനല്ല… എന്റെ