കാദറിക്ക ആരാന്ന് ചോദിച്ചാ ഒരു ജിന്നാന്ന് പറയും അന്നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം.. കാരണം അയാൾക്ക്‌ ഒരു മന്ത്രവടിയുണ്ട്‌.. ഒരു സുന്ദരൻ മുട്ടമണി… ഒരു കാലിന്റെ എടയിലേക്കങ്ങു കേറിയാൽ ഏതു

ഞാൻ മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. പേരു സമീർ. പഠിക്കാൻ നഗരത്തിലെ പ്രധാന കോളേജിൽ ചേർന്നു. എല്ലാപേരും പുതിയ കൂട്ടുകാർ. വെളുത്ത് തുടുത്ത് സുന്ദരനായ എനിക്ക് കോളേജിൽ ധാരാളം

ഇത്‌ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ കഥയാണു. ഞാൻ കളിച്ച മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും പെണ്ണിവളാണൂ. കഥയിലെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തുടങ്ങട്ടെ.. സിനിത്താത്ത : എന്റെ

മൂന്ന് പേരൂo ട്ടോയ്ലെറ്റിൽനു ഇരുന്നു ആലോജിക്കുക ആയിരുന്നു എങ്ങനെ വക്കച്ചനെ വളക്കണമെന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചർ മുന്നു പേരുടെയുo കഥകിനു മുട്ടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ആയികോട്ടെ സമയം

ഇരുട്ടിനെ സ്നേഹിച്ച എന്നെ എൻറെ അച്ഛൻ വെളിച്ചം എന്നു അർത്ഥം വരുന്ന ദീപണി എന്ന പേരിട്ടു . ഒരു സാധരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ

പ്രിയ വായനക്കാരെ എന്റെ ആദ്യ സ്റ്റൊറി ആയ ” എന്റെ സ്വന്തം മീന ടീച്ചർ ” -ക് നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു നന്ദി… ഞാൻ അതിൽ

ഞാൻ എന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു ഡിഗ്രി student ആണ്. എന്നെ കാണാൻ വലിയ ഭംഗി ഒന്നുംഇല്ലെങ്കിലും കാണുന്നവരെ ആകര്ഷിക്കുന്ന ശരീര പ്രകൃതിയും സംസാരവും ആണ്

  • 1
  • 2