ഷാനിയുടെ ഇരു കൈകളും അവളുടെ പിൻ തുടകളിൽ തൊട്ടു. അവിടെ അയാൾ തഴുകി അമർത്തി തിരുമ്മി. റസിയ സുഖം കൊണ്ട് തൻ്റെ അധരം സ്വയം അമർത്തിക്കടിച്ചു. ഷാനിയുടെ കൈകൾ റസിയയുടെ തുട

റസിയ : ” ഷാഫിക്ക നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ആളെ നോക്കണ്ടിലായരുന്നു ….. പിന്നെ വീട്ടിൽ ആകെയുള്ളത് അജു വല്ലെ ” സന : ” അല്ല ….. നിനക്ക് അജുവിനെ

പ്രിയ വായനക്കാരേ …. ഇത് “മൊഞ്ചത്തി റസിയയുടെ ചികിത്സാനുഭവം ” എന്ന കഥയയുടെ റീ പോസ്റ്റിങ്ങാണ് … ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ , അജൂ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വയസ്സിൽ ഉള്ള പ്രോബ്ലം

അഭോപ്രായങ്ങൾക്കു നന്ദി, വിമർശിച്ചവരോടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. തുടർന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ തുറന്നു പറയുക. പേജ് കുറവാണ് ഈ പ്രാവശ്യവും ക്ഷമിക്കുക. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. അവൾക്കു വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന്

ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെതോന്നി, കാരണം ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ കട്ടിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ഇന്നലെ നടന്നതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചു, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ

രാവിലെ തന്നെ ഞങൾ പുറപ്പെട്ടു, നൈറ്റ് ആയി ഞങൾ ബാംഗ്ളൂർ എത്തിയപ്പോൾ അവൾക്കു അറിയാവുന്ന സ്ഥലം ആയതിനാൽ ഞങളെ കൊണ്ടുവന്നു വിടാൻ ആരും വന്നില്ല. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക്

എല്ലാവരും തന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു നന്ദി… കുറച്ചു ലേറ്റ് ആയിപോയി, കുറച്ചു പേർസണൽ കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കുക… തുടര്ന്നു വായിക്കുക …… ………………………………………………………………………………………………. അവളു പെട്ടന്ന് എൻ്റെ

ഇതു എൻ്റെ കഥ ആണ് , ഞാൻ ബാലു 21 വയസ്‌ ഡിഗ്രിയൊക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് എന്ന് ആലോചിച്ചു നടക്കുന്ന സമയം. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും വട്ടം കൂടി നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്ന കാലം.

പക്ഷേ എന്നെകൊണ്ട് അവളുടെ പാന്റീസ് തൊട്ട് സകലതും അലക്കിപ്പിക്കും ഞാൻ അല്ലാക്കുന്ന തും നോക്കി എന്റെ അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും നടത്തം മാത്രം ആണ് അവളുടെ ജോലി ഒപ്പം കമെന്റ്

അങ്ങനെ കോളേജിൽ ഒരു ദിവസംഫ്രീ സമയം കീട്ടിയപ്പോൾ മര തണലിൽ ഞാനും ദേവൂട്ടിയും കാവ്യായും എല്ലാവരും മിണ്ടീ പറഞ്ഞു ഇരുന്ന സമയത് ഗൗരി ഓടി വന്നു പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ