ഞാൻ ****… എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുമായുള്ള കളിയുടെ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്…അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ സുന്ദരിയാണ്… മുല അധികമില്ലെങ്കിലും നല്ല ചുവന്ന

ഞാൻ മനു .ഡിഗ്രി കെ പഠിക്കുന്നു.ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇത് നടന്ന ഒരു കഥയാണ്.കോളേജിലെ മുകേഷ് സർ റെ വീട് എന്റെ വീടിനടുത്താണ്. എനിക് അയാളെ വലിയ താല്പര്യമില്ല..ബോറൻ.

ഞാൻ സനൽ ശാസ്താംകോട്ടയാണ് സ്വദേശം. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണിയമായ ചില ഏടുകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവക്കുകയാണ്. +2 പഠനശേഷം എറണാകുളത്ത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോയ സമയം ദൂരക്കൂടുതലായതിനാൽ

പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ.. എന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പിനും LIC ഏജന്റ് ഗീതയുടെ കള്ളവെടിക്കും നിങ്ങൾ തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് നന്ദി. ആ രണ്ടു കഥകളിലും ചില ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കഥ

“എട റോയീ നീ ചെന്നു സൂസിച്ചേച്ചിയെ വിളിക്ക് ചേച്ചിക്കീ മഞ്ഞക്കിളികളെന്നു വച്ചാൽ ജീവനാ” ത്രേസി മരക്കൊംബിലിരിക്കുന്ന അഴകാർന്ന പക്ഷികളെ നോക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വേഗം ചെല്ലട . ക്യാമറയും

പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമുക്കു ഒന്നു പരിചയപ്പെടാം – Part 1 ഞാൻ നിലത്ത് നിന്നും അത് എടുത്തു.അതൊരു ലേഡീസ് പാൻറി ആയിരുന്നു. എനിക്ക ആകെ ടെൻഷനായി

“കൂട്ടാ. മാണികൂട്ടാ. “ അമേടെ വിളി കേട്ടാണു ഞാൻ രാവിലെ ഉറക്കം ഉണർന്നതു. ‘എന്തൊരു നാശം ഒന്നു ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ലാണ് വെച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു