ജീവിതത്തിൽ അതി പ്രധാനം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ. സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവള്.. എന്നാല് ഇന്ന് ഓർമകളുടെ തീരത്ത് ഞാൻ തനിച്ചാണ്.

ഇതെന്റെ ആദ്യ സംരംഭം ആണ്. ഈ കഥ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ആക്കി എഴുതാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുവേണം എനിക്ക്

ഡാ മനു.. ഒന്നിങ്ങു വന്നേ.. എന്നവിളികേട്ട് മനു തന്റെ പ്രധാന ദിനചര്യം ആയ പത്രം വായന പാതിയിൽ നിർത്തി അമ്മയുടെ മുറിയിലോട്ട് നടന്നു.. ഇന്നേക്ക് ഏതാണ്ട് 2മാസം

വിധവയായ സിന്ധുവിന് നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു …. കൂടാതെ ഒടുക്കത്തെ സൗന്ദര്യം അവരെ നാട്ടുകാരുടെ ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിലെ റാണിയാക്കി മാറ്റി. ദ്വയാർത്ഥങ്ങൾ കലർന്ന പല പദപ്രയോഗങ്ങളും അതിനാൽ

എന്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞ്, നാട്ടിലും വീട്ടിലും വെറുതെ കറങ്ങി അടിച്ചു നടക്കുന്ന സമയം.. എന്നെ കുറിച് പറയാൻ ആയ്ട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മെലിഞ്ഞ ശരീരം, കാണാൻ വല്യ

കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയുമ്പോൾ ആണ് ട്രിങ്ങ് ട്രിങ് കോളിങ് ബെല്ലിന്റ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടത് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ ഇക്കാന്റെ കുടുംബക്കാർ വന്നത് കൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ ഒരുപാട് പണിയുണ്ടായിരുന്നു അവർ

എന്റെ പേര് അപ്പു. വീട്ടിൽ അച്ഛൻ രാജൻ, അമ്മ അജിത, 2 ചേച്ചിമാർ അഞ്ജിത(അഞ്ചു), അമിത(അമി). ചേച്ചിമാർ ഇരട്ട ആയിരുന്നു. അമ്മയും ചേച്ചിമാരും നല്ല ചരക്കുകൾ ആണ്.