ശിവദ ഹരിയുടെ ഭാര്യ ആണ്.ഹരി ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ ആണ്.വിവാഹം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷത്തോളം ആയി,കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല. ശിവദ ബി എഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും ജോളിൽ

ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾക് തന്ന സ്നേഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി.ഇനിയും ഈ സ്നേഹം പ്രതീക്ഷിച് കൊണ്ട് നമുക് തുടരാം❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ഞാൻ പലതും പ്രധീക്ഷിച്ചായിരുന്നു വീട്ടിലേക് കയറി ചെന്നത്‌.പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലൊന്നും

ആദ്യം തന്നെ പ്രിയ വായനക്കാരോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.ചില പ്രേതെക കാരണങ്ങളാൽ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റീല്ല.തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തുടർ ഭാഗങ്ങൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ജോർജിന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും കുടുംബത്തിന്

ഹായ്….. ഒരു hot ഫാമിലിയുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിന് തന്ന സപ്പോര്ടിനു വളരെ നന്ദി.കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ധേശങ്ങളും മാനിച്ചു ഒരുവിധം തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഇനിയും ഈ സഹകരണം

ഹായ്…. ഇതൊരു incs തീം സ്റ്റോറി ആണ്. ബന്ധങ്ങളേക്കാളും ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അടക്കാൻ പറ്റാത്ത വികാരങ്ങള്‍ക്കും കൂടുതൽ പ്രധാന്യം നൽകി കൊണ്ട് നൽകുന്ന കഥ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ

കുണ്ടന്മാരേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആണ്.. വായിച്ച് അഭിപ്രായം പറയൂ.. ഇൻസെക്ട് ലവേഴ്സിനും കൂടാം. ഞാൻ കുണ്ടനും കക്കോൾഡും ആയി മാറിയതിനു പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. +2

ജീവിതത്തിൽ അതി പ്രധാനം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ. സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവള്.. എന്നാല് ഇന്ന് ഓർമകളുടെ തീരത്ത് ഞാൻ തനിച്ചാണ്.