ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആദ്യമായി ആണ് കഥ എഴുതുന്നത് തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ കുറച്ച് സുന്ദരി മരൂടെ കഥയാണ് ഞാൻ വേണ്ടുവോളം

എൻറെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മിണിയെ പ്രാപിക്കാൻ കിട്ടിയ കഥ യാണ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എൻറെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പേര് അമ്മിണി എന്നാണ് അമ്മായിയപ്പൻ

എന്റെ പേര് മനു. ഡിഗ്രി പഠനം കഴിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഒരു ജോലി അന്വഷിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയുടെ ചേട്ടന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ

ഹായ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാത്ത എന്നാൽ ഈ അടുത്ത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കഥയാണ്.. ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രം എന്റെ ഷാഹിന

ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ ശെരിക്കും നടന്ന സംഭവമാണ്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാകും. പക്ഷെ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ കഥയിൽ പറയുന്ന പേരുകൾ

അന്നു വീട്ടിൽ ഞാൻ തനിച്ച് . വീട്ടിലിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെങ്ങൾടെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടെ തങ്ങാം എന്ന് നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും കൂട്ടാക്കാതെ സന്ധ്യയോടെ ഇറങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ

എൻറെ പേര് ടിൻറു ഇത് എൻറെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി തേടിയത് പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചുഗ്രാമമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടു