ഷേർലി : സാർ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. ലൈസൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആകേ ബുദ്ധിമുട്ടാകും സാർ… ജോസഫ് : എൻറെ പൊന്നു ഷേർലി ചേച്ചി… എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാം പൂട്ടിക്കണം

ഇത്‌ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ കഥയാണു. ഞാൻ കളിച്ച മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും പെണ്ണിവളാണൂ. കഥയിലെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തുടങ്ങട്ടെ.. സിനിത്താത്ത : എന്റെ

രമയും ഷീജയും ബോംബയിൽ ആണ് താമസം ഫാമിലി ആയിരുന്നു രണ്ടു പേരും താമസം ഷീജയുടെ ഭർത്താവ് ഡ്രൈവർ ആണ് മക്കളില്ല രമ രണ്ടു മക്കൾ ഒരു പെണ്ണും

മൂന്ന് പേരൂo ട്ടോയ്ലെറ്റിൽനു ഇരുന്നു ആലോജിക്കുക ആയിരുന്നു എങ്ങനെ വക്കച്ചനെ വളക്കണമെന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചർ മുന്നു പേരുടെയുo കഥകിനു മുട്ടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ആയികോട്ടെ സമയം

ഇരുട്ടിനെ സ്നേഹിച്ച എന്നെ എൻറെ അച്ഛൻ വെളിച്ചം എന്നു അർത്ഥം വരുന്ന ദീപണി എന്ന പേരിട്ടു . ഒരു സാധരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ

പ്രിയ വായനക്കാരെ എന്റെ ആദ്യ സ്റ്റൊറി ആയ ” എന്റെ സ്വന്തം മീന ടീച്ചർ ” -ക് നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു നന്ദി… ഞാൻ അതിൽ

ഞാൻ മോഹനൻ, കൊച്ചിയിൽ വർക്ക്‌ ചെയ്യുന്നു. എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായി നടന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ പറയത്തക്ക കൂട്ടുകാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക്. തികച്ചും ഏകാന്തമായ