അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റ കോ വക്കയിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ചെറിയമ്മയുടെ വിരലുക ൾക്ക് വല്ലാതെ വേഗത കൂടുന്നത് പോലെ അവനു തോന്നി …… എന്നെ പോലെ തന്നെ

ഏഴ് മണിക്ക് ഉള്ള ബസ്സ് പോയാ പിന്നെ അവിടേക്ക് വേറെ ബസ്സില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ആകെ ഒരെ ഒരു ബസ്സെ ഉള്ളൂ കുന്നം പാറയിലേക്ക് അത് കൊണ്ട്

എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി… ❤️❤️ ടിങ് യിങ് ഐഫോൺ ബെൽ അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു.. നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയ എന്റെ

എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് . കഥ തുടരുക ആണ്.. അവളുടെ അടിയുടെ വേദന നല്ലപോലെ ഉണ്ട് എന്റെ വലതു കവിളിൽ കാരണം

എന്റെ പേര് നിധിൻ ഞാൻ എറണാകുളത്തു ഒരു ഓഫീസിൽ വർക് ചെയുന്നു ഞാൻ ന്റെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളൊട് പറയുന്നില്ല കാരണം അറിയാമല്ലോ .കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ

ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉണർന്ന ഞാൻ അവളുടെ മന്താര പൂറിന്റെ ഇതളുകൾ ഞെരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ” നിന്റെ ഈ കുണ്ടി കൊഴുപ്പ് എനിക്ക് തന്നം നീ, ഇപ്പോഴല്ല

തുള്ളി തുളുമ്പി എന്റെ അരികിൽ എത്തിയ അവൾക് എന്റെ തുപ്പൽ ഒലിപ്പിച്ചുള്ള നോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ അല്പം നാണം വന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. മുലകൾ തുള്ളി തെറിപ്പിച്ചു