ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അല്പം speed കൂടിപ്പോയി ആദ്യമായിട്ടായത് കൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കുക .. ഞങ്ങൾ ടൂർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ വന്നു . അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോലുള്ള ഞാനല്ല തിരിച്ചു വന്നത് . ഒരു

എന്റെ പേര് റാഷിദ ഇത് എന്റെ കഥയാണ് 2014 ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്‍ നിൽക്കുന്ന സമയം ….. എന്നെ കുറിച്ചു പറയാം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റ മകളാണ് . വയസ്

എന്റെ പേര് രമ്യ.എന്റെ ഭർത്താവ് പഞ്ചാബിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.വീട്ടിൽ ഞാനും ഭർത്താവിൻറെ അമ്മയും എന്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും മാത്രമാണുള്ളത്.ഭർത്താവ് വർഷത്തിൽ ഒരുമാസത്തിന് ലീവിന് വരും.വന്നാൽ പിന്നെ ഒരുമാസത്തേക്ക് കുശലാ….

“മൈര്. മൂഞ്ചി.. പെട്ടല്ലോ കർത്താവേ. അവള് അത് കാണുകയും ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമോ..” ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം… “ഡാ, സജൂ” “ഡി, ഞാൻ മനഃപൂർവം അയച്ചത് അല്ലെടി, ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചപ്പോൾ