വീട്ടിൽ വന്ന പാറാവുകാരി ഹോം നൈസ്

Posted on

വീട്ടിൽ വന്ന പാറാവുകാരി ഹോം നൈസ്
എന്റെ പേര് ഇക്ക്ബാൽ വയസ് 23 ന്നാട് തൂത മലപ്പുറം പലക്കാട് അതിർത്തി എന്റെ കുടുബം ഉമ്മ ഉപ്പ ഉപ്പാക്ക് തടിമില്ലിൽ ജോലി രണ്ട് ച്ചേട്ടത്തിമാർ രണ്ട് പേരെയും കല്യാണം കയിപ്പിച്ചു വിട്ടു മൂത്തവൾ റസിയ 28 വയസ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇളയവൾ റാബിയ 25 റാബിയയുടെ കല്യാണം കയിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷം ആയി ട്ടോളു ഇപ്പോൾ അവൾ ഗർബിണിയാണ് എഴാം മാസം വയറ്റിൽ ഉള്ള പ്പോൾ ചേറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രസവിക്കാൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരാറാണ് പതിവ് ആത്യ പ്രസവം അയതോണ്ട് എന്റെ വീട് ചെറിയ ടെറസിട്ട വിടാണ് മുഗളിൽ രണ്ട് ബ്രഡ്റും ഒന്ന് അറ്റാച്ചിട് ബാത്രൂം താഴൊ രണ്ട് ബ്രഡ്റും അറ്റാച്ചിട് ഇല്ല വീടിന്റെ ഉൾവശം മുഴുവനും ച്ചുമര് സിമന്റ് തേറ്റച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് ഇല്ല മുഗളില്ലതൊ അറ്റച്ചിട്ബാത്റും ഉള്ള എന്റെ റും മറ്റെറും ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കാണ് അവൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ നിന്നും മാറി കോടുക്കണം അവൾക്ക് പ്രസവ റും ആക്കാൻ ബാത്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ” രണ്ടാമതൊ റൂമിൽ കട്ടില ഇല്ല ന്നിലത്ത് കോസടി വിരിച്ച് കിടക്കണം നിലം കാവിയാണ് അവൾ വരുന്നതിന്റെ ഒരാഴിച്ചകമ്പികുട്ടന്‍.നെറ്റ് മുന്നൊ ഞാൻ റും മാറി കിടന്നു റും മാറിയാൽ ഉറക്കം വരാതിരുന്നൽ പ്രഷ്നം ആക്കും വിജാരിച്ചിട്ട് കാവി ഇട്ട ന്നിലത്ത് കോസടി വിരിച്ച് കിടക്കാൻ നല്ല സുഗം ഉറങ്ങാനു നല്ല സുഗം ഞാൻ +2 പടനം നിർത്തി ട്ടിപ്പർ ലോറി ബോഡി ബെൽഡിങ്ങ് ജോലിക്ക് പ്പോകാറ് റും മിലിരിക്കുമ്പോൾ കമ്പി കഥ വായിക്കാറ് ആ ഫ്രിടം അവൾ വരുന്നത് വരെ മാത്രം എന്റെ മേഷയിൽ കുറെ കുത്ത് c D യും കുത്ത് കഥകളും ന്നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന് മേശ ഞ്ഞൻ ലേക്ക് ചൈയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് വെറുതെ വലിച്ച് ഇയച്ച് കെണ്ട് വരണ്ടലൊ ത്താത്ത യെ അമ്മാവനും മൗലവിയും കുട്ടി കെണ്ട് വന്നു ഇനി പ്രസവിച്ചിട്ട് 90 കയിഞ്ഞ് പോകത്തെള്ളു മൊത്തം 6 മാസം എന്റെ വാണടി റും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ തട്ടീം മുട്ടീം ത്താത്തയുടെ പ്രസവം അടുത്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അട്മിറ്റ് ചൈയ്തു അളിയന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മാനോട് എ ടീ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ നല്ല പാർപേര ത്തിയേ കിട്ടിയാ ഇല്ല ഇത്താ നിങ്ങൾ വല്ല വരെയും കിട്ടിയാ ഇല്ല ഇപ്പൊ ബയങ്കര പാടാ കിട്ടാൻ നല്ല പൈസാ കെടുക്കും വേണം മൂത്തവൾ റസിയ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുത്തി ഉണ്ടന്ന് 35000 കെടുക്കണം എന്ന് അളൊ കിട്ടാൻ നല്ല പാട നീ അവളൊ വിളിച്ചിട്ട് അവളെ തന്നെ നിർത്താൻ പറ:

ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ വിട്ടുകാർ ഹോംനൈസിനെ വേക്കും ഉമ്മയെയും കുട്ടിയെയും പരിജ രിക്കാൻ പെട്ടന്ന് ഉപ്പ ഒടി വന്ന് പറഞ്ഞത് റാബിയ പ്രസവിച്ചു ആൺകുഞ്ഞ് എല്ലാർക്കും വലിയ ഷന്തോഷം ആയി ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിയും മിട്ടായി വിതരണം എല്ലാം കയിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാണ് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ആ നീ ഇനി പോകോ ഉമ്മ വിടിന്റെ തകോൽ തന്നു ഞാൻ Dio scootiyil വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ച് വിട്ടിൽ കയറി പുറത്തുള്ള കുളി മുറിയിൽ കയറി കുളിക്കാൻ നുള്ള പരിടിയിൽ ട്രസ് ഉരി ജെഡി ഉരി ലഗാനെ നോക്കി നിറച്ച് കാട് പ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു തോർത്ത് എടുത്ത് പുറത്ത് ഇറങ്ങി റൂമിൽ പോയി ഗില്ലറ്റ് ശോവിങ്ങ് സെറ്റ് എടുത്തു പുറത്തുള്ള ചെമ്പരത്തി ചെടിയുടെ അഞ്ചാറ് ഇല പറിച്ച് കുളിമുറിയിൽ കയറി ലഗാൻ ക്ലിൻ ചെയ്ത് ച്ചെമ്പരത്തി ഇല അലക്ക് കല്ലിൽ ച്ചുരട്ടി പ്പിടിച്ച് ഉരസി അതിന്റെ നീര് എടുത്തു എണ്ണക് പകരം കുണ്ണയിൽ പുരട്ടി വാണാം അടി തുടങ്ങി ന്നല്ല തണുപ്പാ ചെമ്പരത്തി ഇല നീര് താളി കൊണ്ട് വാണം വിടാൻ കുളികയിഞ്ഞ് റൂമിൽ കയറി ഒന്ന് ഉറങ്ങണം : മൂന്ന് തിവസം കയിഞ്ഞ് വരൂ എല്ലാരും ഹോസ്പ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്
ഞാൻ പണിക്ക് പോയാൽ 6 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വരാറ് വർക്ക് കയിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ത്താത്ത മുഗൾ റൂമിൽ സ്ഥനം പിടിച്ചു നേരൊ മുഗൾ റൂമിൽ പോയി ഇത്താത്ത കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു കുഞ്ഞ് തെട്ടിലിൽ ഞ്ഞാൻ കുഞ്ഞിന് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ റൂമിൽ കയറി കോസടിയിൽ ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്നു. ഇതാരാണപ്പാ ഞാൻ മനസിൽ വിജാരിച്ചു ഞാൻ ഇതു വരെ കാണാത്ത ഒരാൾ അടുത്തു ച്ചെന്ന് നോക്ക് ആള് നല്ല ഉറക്കമാ 4 വയസ് തോന്നും പെൺകുഞ്ഞാ ഇത്താത്താ ആരുടെതാ ഇ കുഞ്ഞ് അതു ജമിലയുടെ കുഞ്ഞാ ആരാ ജമീല ? വീട്ടിൽ നിക്കാൻ വന്ന ആളാ ഒ ഞ്ഞാൻ റൂമിൽ കസേരയിൽ ഇരുന്നു മുബൈലിൽ ഗയിം കളിച്ച് ഇരുന്നു കുറച്ച് കയിഞ്ഞ പോൾ കുഞ്ഞ് ഉണർന്നു കരയാൻ തുടങ്ങി … ഇത്താത്താ കുട്ടി കരയയുന്നു ഞാൻ ജമീലയെ വിളിക്കാം ‘ ജമില എവിടെ? അവൾ ബാത്റൂമിൽ കുഞ്ഞിന്റെ തുണികൾ അലക്കാണ് ഒ
കുറച്ച് കയിഞ്ഞപ്പോൾ റൂമിലോട്ട് ഒരാൾ കടന്ന് വന്നു ച്ചിരിച്ചോണ്ട് എന്നോട് ച്ചേതിച്ചു അവർ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായാ കവളെ ഇവിടെ കിടത്തിയതിന് ഇല്ല! നിന്റെ പേരന്താ ഇക്ബാൽ വീട്ടിൽ എന്താ വിളിക്കാറ് കുഞ്ഞിമോൻ അവർ കുഞ്ഞിനൊ എടുത്തോണ്ട് റൂമിൽ നിന്നും ച്ചിരിച്ചോണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ അവളുടെ പുറക് വശം ഒന്ന് കണോടിച്ചു ഒത്ത ശരീരം വീതി കുടിപ്പുറം ബാകം വലിയ തടിച്ച കുണ്ടി 6 ‘അടി ഉയരം എന്നോ ക്കാളും ഉയരം കൂടുതൽ

കറുത്ത ശരീരം മുൻ ബാകം ശരിക്ക് കണ്ടില്ലാ ഞാൻ പുറതെക് ഇറങ്ങി കുറച്ച് പച്ചകറി ഉണ്ട് അതിന് വേളം ന്നനച്ചിട്ട് പൂമുഗത്ത് ഇരിന്നു അപ്പോ ജമീലയുടെ കുഞ്ഞ് ഒരു ബലൂൺ മായി പുറതെക്ക് വന്നു ഞാൻ അവളെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചു പരിജയ കുറവ് മൂലം വരാൻ ഒരു മടി ബലൂൺ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറതക് ത്തട്ടി ഞ്ഞൻ അതു എടുത്തു അവൾക്ക് തിരെകെ കെടുത്തിട്ട് നിന്റെ പേരന്താ റിജു അങ്ങനെ ബലൂൺ തട്ടി കളിച്ച് ഞങ്ങൾ ന്നല്ല കൂട്ടായി
ഉമ്മാ നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഞാൻ പുറത്ത് പോയി വരാം എവിടെക്കാ കടയിലേക്കാ എന്നാൽ പഞ്ചസാര വേണം കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഞാൻ പുറത്ത് ഇറങ്ങി scotiy സ്റ്റാട്ട് ചൈയ്ത് പോകാൻ ന്നോരം റിജു നോട് നീ വരുന്നോ? അവൾ തലയാട്ടി ഞാനും ഉണ്ട് അവളെ മുമ്പിൽ കയറ്റി ഓപ്പൻ ട്ടറസിൽ തുണി തോരി ഇടുന്നു ജമീല ത്താത്ത എങ്ങോട്ട രണ്ടാളും അങ്ങാടിക്ക് അതും പറഞ്ഞ് ഞ്ഞങ്ങൾ കടയിൽ പോയി അവൾക് ഫ്രൂട്ടിയും മഞ്ചും മിട്ടായിയും വാങ്ങി എനിക്ക് ഒരു ഹാൻസ് പാക്ക് വാങ്ങിക മ്പികു ട്ട ന്‍നെ റ്റ് ഹാൻസ് വെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നു ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഹേർളിക് സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജമീല നിനക്ക് വേണാ വേണം ഇത്താക് ഉണ്ടാകിയതാ ഇനി 40 ദിവസം ന്നല്ല ഫുഡ് ആയിരിക്കും ഇ ത്താക്ക് ജമില ഉണ്ട് അടുക്കളയിൽ അവളോട് ച്ചോതിക്ക് ഞാനു റിജും അടുകളയിൽ ചെന്ന് ചെറിയ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് റിജു എന്റെ മടിയിൽ ഇരുന്നു ജമീല ഒരു കോപ്പയിൽ ഹോർളിക്സും ഗ്ലസും എനിക്ക് തന്നു എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു കോപ്പയിൽ ഹോർളിക്സ് എടുത്തിട്ട് മുഗളിൽ ഇത്താക്ക് കെണ്ടു കെടുത്തിട്ട് തിരികെ വന്നു ജമീലത്ത കുടിക്കുന്നിലെ ഞാൻ പിനെ കുടിച്ചോളാം നി കുട്ടിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങള് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്ക് ജമീലത്ത ഒരു ഗ്ലസ് എടുത്തു ഞാൻ അവരുടെ ഗ്ലസിലെക്ക് ഒയിച്ച് കെടുത്തു :അവർ ചിരിച്ചോണ്ട് വാങ്ങി കുടിച്ചു : ഇത്തയുടെ നാട് എവിടയാ ഞാൻ ച്ചോതിച്ചു കോട്ടയം ‘ ഹസ് എവിടെ ? ഹസ് കണ്ണൂരിൽ എന്താ പണി ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇക്കാക്ക് വയസ് എത്രയാ 35 കണ്ടാൽ പറയില്ല 29 കാണൂ ഞാൻ അതു പറഞ്ഞപോൾ ഇത്ത ച്ചിരിക്കാണ് ചൈതത് അവര് സറ്റോറൂമിൽ കയറി കുറച്ച് അണ്ടിപരിപ്പും ബദാം ഈത്തപഴം എടുത്തിട്ട്

എനിക്ക് തന്നു ഇത് കയിച്ചോ നീ മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് തടി കൂട്ടികേ നീന്റെ റാബിയ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇത്ര തടി മതി ജമീലത്താ ഇത് കയിച്ചാൽ തടി കൂടുമോ ? ശക്തി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞി ട്ട് അവർച്ചിരിക്കാണ് ചൈതത് ഞാൻ ഒളി കണ് ഇട്ട് അവരെ ഒന്ന് നോക്കി ന്നല്ല ബോഡി ശൈപ്പ് 36 സൈസ് മുല വലിയ വയർ ന്നല്ല ആറ്റം ചെരക്ക് തന്നെ റിജു മടിയിൽ ഇരുന്നു ഫ്രൂട്ടി വേണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫ്രൂട്ടി പെട്ടിച്ച് സ്ട്രാ ഇട്ട് കെടുത്തു അവൾ ഊമ്പി കുടിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല ഇത്താ ഇവൾക്ക് ഊമ്പീ കുടിക്കാൻ അറിയിലൊ അവൾ ഊമ്പി കുടിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല ”നീ കവർ ഞക്കി കെട് അപോ കുടിച്ചോളും ഊമ്പി കുടിക്കാൻ ആവുമ്പോൾ ന്നലോണം ഊമ്പികുടിച്ചോളും ഊമ്പാൻ അറിയുന്ന ആൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി വാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കും വങ്ങിച്ചോളു ഇത്തക്ക് ഫ്രൂട്ടി ഇഷ്ട്ടാണ് അലെ? ഇത്ത ച്ചിരിച്ചോണ്ട് മുഗളിലേക്ക് പോയി

ഞാനും ഉമ്മയും ടൈനിങ്ങ് ഹാളിൽ ഇരുന്നു റിജുവിന്റെ കുട്ടിതരങ്ങൾ കണ്ട് ഇരുന്ന് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബക്ഷണം കയിച്ച് ഉറങ്ങാൻ റൂമിൽ കയറി കുറച്ച് കയിഞ്ഞപ്പോൾ ജമീല ത്താത്ത റിജുവിനെ കെണ്ട് വന്ന് അവൾ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാ ഇല്ല ഇത്താ അവളെ എന്റെ കുടെ കിടത്തി അവർ ഇത്താതയുടെ റൂമിൽ കയറി ന്നളെ വെള്ളിക്കളം ആണ് 3 മണിക്ക് പണി കയിഞ്ഞ് എത്തും ഇടക്ക് ഇടക്ക് കുഞ്ഞ് വാവിട്ട് കരയും ജമിലത്ത തരാട്ട് പാട്ട് പാടി ഉറക്കും അവർക്ക് രാത്രി ഉറക്കം കമ്മിയാകും പ്പാവം രാത്രി 2 മണിക്ക് ഇത്താത്തയുടെ കുഞ്ഞ് വാവിട്ട് കരയുന്നു ജമീലത്ത ത്താരാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്നു. ഇന്നതെ രാത്രി എന്റെ ഉറക്കം പോയി ഇനി ഇങ്ങനെ തനെ ആകുമോ. എന്നും പടച്ചോനെ ഞ്ഞാൻ രാവിലെ ന്നേരത്തെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ട്രസ് മാറ്റി അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് ന്നോക്കി ജമില ത്താത്ത ഉണ്ട് പാവം ഉറങ്ങതൊ രാവിലെ തനെ അടുക്കളയിൽ കയറി സാഥാരണ ഉമ്മയാ ഉണ്ടാക്കാറ് ഉമ്മ എണീറ്റിട്ടും ഇല്ല പറാവുകാരി വന്നതലെ അവൾ പണിയടുക്കട്ടെ എന്ന വിജാരം ഉണ്ടാകും

കുഞ്ഞിമോനെ നിനക്ക് കട്ടി ഉള്ള ദോഷയ ഇഷ്ട്ടം കട്ടി കുറഞ്ഞതാ ഇഷ്ട്ടം (ഞാൻ മനസിൽ പറഞ്ഞു കട്ടി കുറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് കയിക്കാൻ ഇഷ്ട്ടം ഉമ്മ എനിക്ക് അങ്ങനയാ ഉണ്ടാക്കി തരാറ് ) ഇത്താ കട്ടി കൂടിയത് മതി അതാ തിന്നാൻ സുഗം അത് കേട്ടപൊൾ ഇത്ത ച്ചിരിക്കാണ് ചൈതത് കനം കുറഞ്ഞത് പറ്റിലെ കുഞ്ഞി: ഇല്ലാ കനം കുറഞ്ഞാൽ കടിക്കാൻ സുഖം കിട്ടില്ല കനം കൂടിയത് കടിക്കാൻ നല്ല സുഗം കിട്ടും ഇത്ത ദോശ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ട് തന്നു എന്നോട് ഇന്നലത്തെ മീൻ കറി വേണാ ചട്ടിണി വേണാ ഇന്നലെ എനിക്ക് മിൻ കിട്ടിയില്ലലോ? ” റാബിയാക്ക് ഉണ്ടാകിയതാ മഞ്ഞ പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഏതാ മീൻ? അയലയാ അയല വാണ്ട മുള്ളൻ ആണങ്കിൽ നോക്കാം

മുള്ളൻ ഇഷ്ട്ടമാണാ ആ തടിച്ച മുള്ളൻ ഇത്താക് ഏതു മീനാ ഇഷ്ട്ടം തടിച്ച ച്ചൂദ ചൂദ വണാ ? ഞാൻ പറയാം അപ്പോ വാങ്ങിച്ചു തന്നൽമതി ഇതു പറഞ്ഞതു മുതൽ ലഗാൻ പെൻങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി
എനിക്ക് ച്ചട്ടിണി മതി ഇത്ത ചട്ടിണി കെണ്ട് വന്നു തന്നു എന്റെ അടുത്തു തനെ നിന്നു ഞാൻ ദോഷയും ചുട്ടിണിയും കൂട്ടികയിച് ച്ച വച്ച് ഇറക്കി ഇത്താന്റെ ച്ചട്ടിണിക്ക് നല്ല രുജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തയെ ഒളിഞ് നോകി അവര് അവരുടെ ച്ചുണ്ടുകൾ മലർത്തി പിടിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് നനച്ചു ഒരു കൈ പൂർ തടവുന്നു ഇത്തക്ക് കയപ്പ് ഇളകി നിൽക്കാണ് മുട്ടി നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഞാൻ കൈ കയുഗി ഇത്തയോട് ബൈ പറഞ്ഞ് പണിക് പൊകാൻ ഇറങ്ങി

തുടരണാ?

17820cookie-checkവീട്ടിൽ വന്ന പാറാവുകാരി ഹോം നൈസ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *